Naam Speelplek

DE naam van de speelplek is Het Eiland geworden. Bedenker en prijswinnaar is Gerard Tijsseling