Werkzaamheden

Het terrein wordt opgehoogd en de sloot uitgediept.